Jungiansk psykoterapi

Hvad er Jungiansk psykoterapi?

Det er samtaleterapi, der tager udgangspunkt i Carl Gustav Jungs dybdepsykologiske teorier og terapeutiske praksis.

C.G. Jung (1875 – 1965) var (som sin lidt ældre kollega Sigmund Freud) optaget af psykens grundlæggende dynamikker, og af hvordan de ubevidste lag af psykens har indflydelse på vores liv.

Det ubevidste:

I jungiansk psykologi ses den ubevidste del af psyken som en uudtømmelig ressource for vores udvikling som mennesker. Det ubevidste består altså ikke kun af ubehagelige, uønskede elementer, der er bortvist fra vores bevidsthed.

Det ubevidste rummer værdifuld viden, som vi kan bruge positivt i en selvudviklings- eller helingsproces.

Derfor søger man i jungiansk psykoterapi at få adgang til den viden og den kreativitet, som af forskellige årsager ikke er ”i brug”… endnu.

Det kan bl.a. ske gennem arbejde med drømme, symboler og eventyr. Jungiansk psykoterapi er ikke et quick fix. Det tager tid at få kontakt med og at arbejde med de dybe lag i psyken.

Hvis du giver dig tid til at fordybe dig, får du kontakt med nogle helt fantastiske ressourcer i dig selv. Den dybe kontakt med dig selv kan transformere dit liv.

Vil du vide mere om Jungiansk psykologi?

Jung udfoldede sine teorier og kliniske erfaringer i et omfattende (og krævende!) forfatterskab. Den jungianske psykologi er levende, og videreudvikles til stadighed af psykologer, psykiatere og psykoterapeuter verden over. Interessen for Jungs analytiske psykologi er stigende, måske fordi der er brug for en modvægt til den rationalisme der i mange år har præget den vestlige verdens menneskesyn.

Hvis du vil vide mere, kan jeg anbefale dig at gå ind på jungforalle.dk. Her finder du artikler om de grundlæggende begreber i den jungianske psykologi.

Virker Jungiansk psykoterapi?

Virker Jungiansk terapi - Malene Thastum

Der er gennemført lange studier af dybdepsykologisk/psykodynamisk terapi (herunder jungiansk psykoterapi og -analyse) i bl.a. Tyskland og Schweiz. Resultaterne viser, at der er en mere vedvarende effekt ved disse terapiformer end ved korterevarende terapiformer.

Den længerevarende, dybdepsykologiske terapi virker ikke så hurtigt, men det ser ud til at den bliver ved med at virke, også efter at terapien er afsluttet. Det er det langvarige, dybtgående arbejde med følelsesmæssige problemstillinger der kan skabe varige ændringer i psyken.

Ingen terapi virker for alle. Psykoterapi er et tæt samarbejde mellem to personer, og forskning i psykoterapi har vist, at den gode relation mellem klient og terapeut er den allervigtigste forudsætning for en vellykket terapi.

Etik

Jeg har tavshedspligt og følger det etiske regelsæt (Code of Ethics) fastlagt af DSAP (Dansk Selskab for Analytisk Psykologi).
Se mere her...

GDPR – Persondataforordningen

(GDPR = General Data Protection Regulation)
Jeg følger retningslinjerne udstukket af Dansk Psykoterapeutforening og Datatilsynet.

Supervision

Som seniorkandidat ved C.G. Jung Instituttet er jeg tilknyttet en godkendt supervisor.

Akkreditering og evaluering af
C.G. Jung Instituttet

Den private psykoterapeutuddannelse ved C.G. Jung Instituttet bliver evalueret hvert fjerde år, senest i 2017. Læs evt. om evalueringens indhold her, og om evalueringens udfald her.

 

Gratis, indledende samtale

Relationen mellem dig og mig er afgørende for dit udbytte af et psykoterapien. Jeg tilbyder en gratis, indledende telefonsamtale, hvor vi kan få et første indtryk af hinanden, og aftale tid til din første session.

Du booker et tidspunkt, hvor jeg ringer dig op.